Schrijfopdracht #273

Schrijven Online

Geplaatst 20 november 2019

Kortste dag, langste nacht

Slaapdronken brengt Jan zijn wekker tot zwijgen. Voor zijn gevoel ligt hij er net pas in. Gelukkig hoeft hij nog maar één nacht en dan zit zijn reeks nachtdiensten er op. Hij zwaait zijn benen over de rand van het bed en rekt zich nog eens lekker uit. Dan staat hij op en schuift de gordijnen open. Schemert het al? Hij draait zich om. Het is toch echt pas middag, nou ja eind van de middag, zegt zijn wekker.
Jan heeft een hekel aan nachtdiensten in de winter. Hij heeft al bijna een week lang nauwelijks daglicht gezien. En op de een of andere manier besloten al die baby’s dat ze juist deze nachten geboren wilden worden. Hij vindt nog steeds dat hij de mooiste baan ter wereld heeft, maar hij heeft er nu even genoeg gezien.

Zodra hij op de afdeling komt, kan hij meteen aan de slag. Mevrouw Pieters is binnen gebracht met bijna volledige ontsluiting, mevrouw van Gansewinkel ligt te wachten op haar hechtingen en de baby van mevrouw van der Steen ligt verkeerd worden waardoor ze voor een keizersnee naar de operatiekamer moet. In de uren daarna loopt hij van de ene verloskamer naar de andere. En net als hij denkt dat hij even een adempauze kan nemen, is zijn aanwezigheid gewenst op de verpleegafdeling. Hij moet denken aan de woorden van zijn vader toen hij vertelde dat hij, net als zijn vader, gynaecoloog wilde worden.
‘Zoon, weet waar je aan begint. Het is een mooi vak, maar nachtrust kun je wel vergeten.’

Om zeven uur maakt hij de balans op van zijn laatste nacht. Zeven bevallingen, drie jongens en vier meisjes. Een echtelijke ruzie; de ouders konden het maar niet eens worden over de naam van hun kind. Drie opnames op de verpleegafdeling en net voor zijn dienst overgenomen zou worden, werd hij door een collega bij een bevalling geroepen van een baby die in de baarmoeder was gestorven. Dat zijn de minder leuke kanten van zijn vak. En weer hoort hij de stem van zijn vader: ‘Het zullen niet altijd blije ervaringen zijn, maar ook die vervelende en verdrietige situaties zul je tot een goed einde moeten brengen.’ En dat heeft hij goed in zijn oren geknoopt, dus zijn nachtdienst eindigt vandaag een paar uur later dan gepland. Moe verlaat hij het ziekenhuis en voldaan terugkijkend op de nacht kruipt hij weer in zijn bed. De kortste dag werd gevolgd door de langste nacht...

De opdracht: Schrijf een verhaal over de kortste dag van het jaar 

Reageren